สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน  
Share |
เสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ขั้นพื้นฐาน
เสริมจินตนาการ
เสริมการศึกษา
ด้านภาษา
ด้านคณิตศาสตร์
ด้านคิดสร้างสรรค์
ด้านการสัมผัส
เสริมทักษะการเคลื่อนไหว
เครื่องเล่นสนาม
หนังสือ+ปากกาพูดได้
โปสเตอร์+ปากกาพูดได้
ชุดการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics)+ปากกา
เกมส์คำศัพท์บัตรคำ : Flashcards AR
หนังสือเรียนพร้อมสื่ออุปกรณ์เสริมทักษะ-ABC Fun
ลูกโลกหรรษาพูดได้ 3 ภาษา ( ไทย-จีน-อังกฤษ)
เบาะนุ่มนิ่ม
โยกเยกนุ่มนิ่ม
ดินน้ำมัน+แม่พิมพ์
แป้งโดว์
สีสำหรับเด็ก
Disney
Coloring Book สมุดภาพระบายสี
ชุดประดิษฐ์
หนังสือห้องสมุด
จัดชุดห้องสมุด
Kid's Science corner
ฝึกการทรงตัว
ฝึกทักษะออกกำลังกาย
ชิงช้า
กระดานลื่น
กระดานลื่นชิงช้า
โยกเยก
อุโมงค์
ไม้กระดก
บ้านเด็ก
ห้องบอลในร่ม
โกลฟุตบอล
แป้นบาส
บ่อทราย
กีฬา
เฟอร์นิเจอร์เด็ก
เครื่องเล่นกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกาย
Fun Chinese Picture Dictionary ( ดิกชั่นนารี่ภาพพูดได้ผ่านมือถือ)
หนังสือเสริมสำหรับเด็ก
English
Mathematics
PRESCHOOL
PRIMARY
SECONDARY
PRESCHOOL
PRIMARY
SECONDARY
 
 

 

Education 4.0

          Education 4.0 คือการเรียนการสอนที่สอนให้ผู้เรียน สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  ดังนั้นการศึกษายุคใหม่ต้องเน้นแสวงหาการเรียนรู้ได้เอง อย่างท้าทาย สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้ เหมาะกับตนเอง สังคม ตามสถานะการณ์ การจัดการศึกษา 4.0 จึงต้องนำเอาหลักการ เกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ ที่ตรงความสนใจของ ชนพื้นเมืองดิจิทัล ที่มีชีวิตในโลกไซเบอร์ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการศึกษาที่ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันบนไซเบอร์ โดยใช้ขีดความสามารถของระบบเชื่อมโยงทางฟิสิคัลกับไซเบอร์ ที่มีอุปกรณ์สมาร์ทสมัยใหม่ช่วย เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเบล็ต ฯลฯ         

ด้วยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการจัดการศึกษา และเพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่ยังยืน จึงจัดโครงการสัมมนานี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนนำแนวคิด Education 4.0 ไปใช้ในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ และเป็นการศึกษาสู่อนาคต ที่เน้นการผลิตคนไปสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างแท้จริง

ซึ่งทางบริษัทฯ ก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน  ทางบริษัทร่วมกับทางสนพ.สิงคโปร์ เพื่อนำเสนอในสื่่อการการสอนแบบ e-Learning ด้วยสโลแกน  "eLearning Wherever Whenever" eLearning ที่ไหน เมื่อไร ก็เรียนรู้ได้ 

ทางบริษัทฯ ได้คัดสรรหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน และครูผู้สอน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตามตามรายการสินค้า eLearning  ซึ่งสามารถคลิกเข้าชมได้ตามระดับชั้นตังแต่ Pre School, Primary and Secondary  ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

e-Learning English for Preschool

http://globaleducatethai.com/eva1_floor.php?t_id=71

e-Learning English for Primary
 
e-Learning English for Secondary
 

e-Learning MATH for Primary

http://globaleducatethai.com/eva1_floor.php?t_id=74

e-Learning MATH for Secondary

 
 
คลิกที่รูปเพื่อขยาย
อ่านต่อ
 
Animals and thier babies
รหัส GES-FLASH-AR-007
250.00 บาท
190.00 บาท
 
click  
Animals that live in water
รหัส GES-FLASH-AR-008
250.00 บาท
190.00 บาท
 
click  
Prehistoric Animals
รหัส GES-FLASH-AR-006
250.00 บาท
190.00 บาท
 
click  
Small Creatures
รหัส GES-FLASH-AR-005
250.00 บาท
190.00 บาท
 
click  
       
Things at home
รหัส GES-FLASH-AR-004
250.00 บาท
190.00 บาท
 
click  
Fruits
รหัส GES-FLASH-AR-003
250.00 บาท
190.00 บาท
 
click  
Animals!Animals!
รหัส GES-FLASH-AR-002
250.00 บาท
190.00 บาท
 
click  
Bird-AR
รหัส GES-FLASH-AR-001
250.00 บาท
190.00 บาท
 
click  
       
 
 
Lukann เกมกระดานล้อเมจิก
รหัส GES-LUK-0001
1,630.00 บาท
 
click  
Conquer Synthesis & Transformation Workbook 4 + YooBook
รหัส 9789813215740
0.00 บาท
 
click  
YooBook e-Conquer Synthesis & Transformation Workbook 5
รหัส 9789814438339
0.00 บาท
 
click  
YooBook e-Conquer Synthesis & Transformation Workbook 6
รหัส 9789814438346
0.00 บาท
 
click  
       
Conquer Synthesis & Transformation Workbook 6 + YooBook
รหัส 9789813215764
0.00 บาท
 
click  
YooBook e-Strengthen English Visual Text Comprehension for Lower Secondary Levels
รหัส 9789813218987
0.00 บาท
 
click  
Strengthen English Phrasal Verbs For Secondary Levels + NUADU
รหัส 9789813215092
0.00 บาท
 
click  
Strengthen English Grammar For Secondary Levels + NUADU
รหัส 9789813215078
0.00 บาท
 
click  
       
ดูเพิ่ม
 
ชุดหนังสือวิทยาศาสตร์ Scott Foreman ฉบับบแปลภาษาไทย
รหัส GES-SC-003
28,000.00 บาท
 
click  
ดูเพิ่ม
 

 

  Copyright since 2014 © by globaleducatethai.com All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ globaleducatethai.com ทั้งหมด